ประกันชีวิต คืออะไร ทำไมถึงควรทำ ?

ประกันชีวิต เป็นสินค้าทางการเงินเพียงอย่างเดียว ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต สร้างวินัยการออม เป็นสินทรัพย์ให้กับครอบครัวทันทีในเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน ประกันชีวิตใช้บริหารความเสี่ยง ความจริงของทุกชิวิต ที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ 4 เหตุการณ์นี้ คือ การเกิด, การเจ็บ, การป่วย หรืออุบัติเหตุ, อายุยืน, อายุสั้น

ประกันชีวิต หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิต ในนัยของกฎหมาย จะหมายถึงสัญญาต่างตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกัน” มีหน้าที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “บริษัทประกันชีวิต” และเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรืออยู่ครบตามสัญญาของกรมธรรม์ ทางฝ่าย “บริษัทประกันชีวิต” ก็มีหน้าที่ต้องจ่ายผลตอบแทน เรียกว่า “ทุนประกันชีวิต” ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

ประกันชีวิตคืออะไร

หากพูดง่าย ๆ ก็คือ การประกันชีวิต เป็นการเฉลี่ยความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น การตาย, การสูญเสียอวัยวะ, ทุพพลภาพ, และการสูญเสียรายได้ในยามชรา ที่จะเกิดขึ้นจากคนหนึ่งไปยังอีกหลาย ๆ คน โดยมีผู้รับประกันภัยทำหน้าที่กระจายความเสี่ยงระหว่างผู้เอาประกันทั้งหมด ด้วยการให้ผู้เอาประกันจ่ายเงินจำนวนหนึ่งในรูปของ “เบี้ยประกัน” ให้แก่ผู้รับประกันไว้เป็นเงินกองกลาง เมื่อผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เอาประกัน ผู้รับประกันก็จะนำเงินกองกลางนั้นไปชดใช้ตามจำนวนที่ได้ตกลงกัน

บริหารความเสี่ยง ความจริงของทุกชิวิต ที่ไม่มีใครหลีกเหลี่ยง 4 เหตุการนี้ได้ 

1.การเกิด

   ทุกชีวิตเริ่มต้นจากการเกิด – เติบโต – วัยเรียน ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนหนึ่ง – มาก/น้อย แตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว
   – วางแผนสำหรับการมีบุตรกี่คน
   – จำนวนเงินที่ต้องใช้สำหรับการมีบุตร ต่อ 1 คน
   – จำนวนเงินสำหรับการศึกษาบุตร ต่อ 1 คน
   – ต้องการส่งบุตรหลานเรียนถึงระดับไหน 

2.อุบัติภัย

   2.1 การเจ็บป่วย – เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับคนในโลกยุคปัจจุปัน – อนาคต ความเสี่ยงภัยมีในทุกช่วงวัน เวลา เช่น อาหาร วิถีชีวิตที่เร่งรีบ สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ฯลฯ
     – กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย – เจ็บป่วยระยะสั้น / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
     – กรณีเจ็บป่วยหนัก – เจ็บป่วยระยะยาว / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
     – กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง – เจ็บป่วยระยะยาว / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

   2.2 อุบัติเหตุ – เป็นความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิด/หรือไม่เกิดขึ้นกับใครบางคน
     – อุบัติเหตุ/บาดเจ็บเล็กน้อย – ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
     – อุบัติเหตุ/บาดเจ็บหนัก- ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
     – อุบัติเหตุ/ต้องสูญเสียอวัยวะ- ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
     – อุบัติเหตุ/ ทุพพลภาพถาวร – ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

3.อายุสั้น

   การจากไปก่อนวันอันควร/ตายเร็ว เป็นสาเหตุสืบเนื่องมาจากข้อ 2.
   – ค่าใช้จ่ายสำหรับวันสุดท้ายของชีวิตเท่าไหร่  เงินของใคร
   – รายได้ที่หายไปเงินคุณ/เงินครอบครัว  ( หมายถึงความเป็นอยู่ / และอนาคตทางการศึกษาบุตร )

4.อายุยืน

   อายุยืนเกินไป เงินออมมีไม่เพียงพอ – ชีวิตต่อไจะไปพึ่งใคร

นอกจากนี้ Expert Insure ยังให้บริการ ให้การปรึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการทำประกันชีวิต แต่ไม่รู้จะทำตัวไหนดี วงเงินเท่าไหร่ดี เราพร้อมให้คำปรึกษาเสมอ ติดต่อเราได้ที่นี่ https://expert-insure.com/

Message us
กลับไปหน้าแรกประกันชีวิต