ประกันกลุ่ม SME ประกันกลุ่ม สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

ประกันกลุ่ม SME

ประกันกลุ่ม สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

ประกันกลุ่ม คือ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต ภาคสมัครใจ ที่นายจ้าง เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (นำไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้) เริ่มทำได้ตั้งแต่พนักงาน 5 คนขึ้นไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้อุ่นใจและเลือกการรักษาที่ดีที่สุด หากเกิดเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งการเสียชีวิต ประกันกลุ่มให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ทุพลภาพ ประกันสุขภาพ(ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก) ประกันโรคร้ายแรง ประกันค่ารักษาทันตกรรม


ประกันสังคม คือ

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต ภาคบังคับ โดย นายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาล ทั้งสามฝ่ายร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ประกันกลุ่ม SME

เปรียบเทียบความแตกต่าง

ประกันกลุ่มคุ้ทครองอะไรบ้าง

 • คุ้มครองการเจ็บป่วยทุกกรณี
 • เข้ารับรักษาได้ทุกโรงพยาบาล
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยทั่วโลก
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ตามความคุ้มครองที่นายจ้างเลือกไว้ให้
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทันทีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทันทีที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 • สามารถใช้ประกันกลุ่มร่วมกับประสังคมได้

ประกันสังคม

 • คุ้มครองการเจ็บป่วยที่ไม่เกิดจากการทำงาน
 • ใช้รักษาได้เฉพาะโรงพยาบาลที่เลือกระบุไว้
 • ให้ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตแค่ 50,000 บาท
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 1 เดือน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน

ประกันชีวิต
ประกันอุบัติเหตุ

ทุพลภาพ
โรคร้ายแรง

ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
(OPD / IPD)

ทันตกรรม
(เลือกได้ตามความต้องการ)

ประเภทประกันกลุ่มที่เราให้บริการ

มกราคม 1, 2019

30 UP (พนง. ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป)

สามารถออกแบบความคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ

มกราคม 1, 2019
มกราคม 1, 2019

GPA Continental ประกันอุบัติเหตุ

เพราะ อุบัติเหตุ เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา เตรียมพร้อมด้วย ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละ 0.3 บาท/คน

ดาวน์โหลดข้อมูลแผนประกัน GPA Continental ประกันอุบัติเหตุ เพิ่มเติม (218 downloads)

มกราคม 1, 2019

บริการที่จะได้รับจากเรา

LINE OA

สอบถามข้อมูลผ่าน Line OA
ได้ตลอดเกือบ 24 ชม

วิเคราะห์เคลม

เพื่อให้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่พนักงานเป็นบ่อยและหาทางป้องกัน

ส่วนลดพิเศษ

ส่วนเกินค่าห้อง
(เฉพาะโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ)

ดีลพิเศษ

จัดหาการตรวจสุขภาพ
ฉีดวัคซีน ราคาพิเศษนอกจากสวัสดิการประกันกลุ่มแล้ว เรายังมีบริการสวัสดิการอื่นๆ ในการดูแลพนักงาน

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
2. ประกันบุคคลสำคัญของบริษัท กรรมการ (keyman Insurance)
3. ประกันเดินทาง
4. ประกันอัคคีภัย
5. ประกันอาคารและทรัพย์สิน
6. ประกันรถยนต์
7. ประกันภัยรับผิดบุคคลภายนอก

ติดต่อเรา

  Message us
  กลับไปหน้าแรกประกันชีวิต